O nama


Riječki športski sveučilišni savez osnovan je krajem 2004. kao savez udruga koja se bavi promicanjem i poboljšanjem sporta na Sveučilištu u Rijeci. Trenutno broji članove: SSD No limit (Tehnički fakultet), SSD SOSS (Medicinski fakultet), SSD FFRI (Filozofski fakultet), SSD UFRI (Učiteljski fakultet), SSD GRASS (Građevinski fakultet), SSD Pravnik (Pravni fakultet), SSD FTHM (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu), UKSUR (Udruga kineziologa Sveučilišta u Rijeci). Predsjednik Saveza je Haris Pavletić, a dopredsjednik Viktor Moretti, prof. funkciju glavnog tajnika obnaša Marko Žunić, sportskog direktora Ivana Aničić, dok je administrativna tajnica Gordana Petrović. Članovi Natjecateljske komsije su: prof. Veno Đonlić (UKSUR), Nikola Vincetić (Filozofski fakultet) i Ivana Aničić.