Prva Radna skupina za izradu Strategije Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2014.-2020. godine krenula sa radom

Održana je konstituirajuća sjednica Radne skupine za izradu Strategije razvoja sveučilišnog sporta i tjelesnog vježbanja Sveučilišta Rijeci za razdoblje 2014.-2020. godine.

 


 

Želja za kvalitetnim i bržim razvojem akademskog sporta na Sveučilištu u Rijeci potaknula nas je na stvaranje Radne skupine koja će pripremiti prijedlog Strategije razvoja sveučilišnog sporta i tjelesnog vježbanja Sveučilišta Rijeci za razdoblje 2014.-2020. godine.


Tim povodom, 8. studenog 2012., članice i članovi izabrani od strane Rektora Sveučilišta, prof.dr.sc. Pere Lučina, okupili su se na konstituirajućoj sjednici Radne skupine. Osmislili su neke od mogućih planova i riješenja, kako u što kraćem periodu strateški pozicionirati Sveučilište u Rijeci kao lidera u razvoju akademskog sporta i tjelesnog vježbanja.

 

 

Na inicijanlnom sastanku razgovaralo se o trenutnoj poziciji akademskog sporta na Sveučilištu, problemima te mogućim promjenama. Istaknute su moguće prepreke u razvoju: financijski aspekti, mali broj zaposlenih osoba, te usklađivanje ECTS bodova. Isto tako, istaknute su i brojne mogućnosti: povećanje konkurentnosti studenata sportaša na tržištu rada, diplome studenata sa statusom vrhunskih sportaša, unapređenje kvalitete učenja, te uključivenje u rad studenata sportaša sa posebnim potrebama. Primjeri kvalitetnog razvoja akademskog sporta na europskim sveučilištima značajno su pomogli u planovima za razvoj ove Strategije.

 

Na kraju sastanka, Radna skupina od 15 stalnih  i 7 vanjskih članova, podijeljena je u tri tematske grupe:

Sportska infrastruktura

• Nastava tjelesne i zdravstvene kulture

• Sportska natjecanja, projekti i rekreativno vježbanje

Planirani program Radne skupine uključuje 3 radna sastanka do kraja godine, javnu tribinu o smjernicama Strategije, te još četiri radna sastanaka u veljači 2013. godine. Druga javna tribina najavljena je za ožujak, a finalni tekst Strategije trebao bi biti donesen u travnju 2013.godine kao dio ukupne Strategije Sveučilišta u Rijeci.

 

 

Stalni članovi Radne skupine:

.         Haris Pavletić, Riječki športski sveučilišni savez – predsjednik
.         Marko Žunić, Riječki športski sveučilišni savez
.         Nikola Vincetić, Riječki športski sveučilišni savez
.         Ivana Aničić, Riječki športski sveučilišni savez
.         Viktor Moretti, Udruga kineziologa Sveučilišta u Rijeci
.         Veno Đonlić, Udruga Kineziologa Sveučilišta u Rijeci
.         Mr.sc Dragutin Šuker, Udruga kineziologa Sveučilišta u Rijeci
.         Dr.sc Zrinko Čustonja, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
.         Ronald Štrumberger, Hrvatski akademski sportski savez
.         Prof.dr.sc. Snježana Prijić – Samaržija, Sveučilište u Rijeci
.          Dr.sc. Jasmina Dlačić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
.         Ana Milardović, Riječki športski sveučilišni savez
.         Matea Ferk, bivša profesionalna sportašica
.         Barbara Tunjko, Zajednica sportova Primorsko – goranske županije
.         Prof.dr.sc. Aleksandra Pejčić, Sveučilište u Rijeci

 

Vanjski članovi Radne skupine:

.         Dr.sc. Sanja Čurković, Sveučilište u Zagrebu
.         Dubravko Ižaković, Sveučilište u Osijeku
.         Toni Gamulin, Sveučilište u Splitu
.         Matjaž Pečovnik, Europska sveučilišna sportska asocijacija
.         Olaf Tabor, Njemački sveučilišni sportski savez
.         Piotr Marszal. Poljski sveučilišni sportski savez
.         Fernando Parente, Portugalski sveučilišni sportski savez