Članice
  1. SSD No limit (Tehnički fakultet)

  2. SSD SOSS (Medicinski fakultet),

  3. SSD Filizofskog fakulteta (Filozofski fakultet),

  4. SSD UFRI (Učiteljski fakultet),

  5. SSD GRASS (Građevinski fakultet),

  6. SSD Pravnik (Pravni fakultet),

  7. SSD FTHM (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu),

  8. UKSUR (Udruga kineziologa Sveučilišta u Rijeci)